Telavåg og Eidesjøen vassverk

Telavåg og Eidesjøen vassverk

Vi har to krisevassverk i kommunen. Eit plassert i Telavåg og eit i Eidesjøen. Desse skal forsyna våre abonnentar dersom krisesituasjonar oppstå.