Tømming av slamavskiljarar i Sund kommune vert utført annan kvart år. Neste tømming vert utført i 2019. Alle bustader er pliktig til å vera med på den kommunale tømmeordninga. For informasjon om når din slamavskiljar skal tømast må du kontakta utførande firma Norva24.