• Eide - Spildepollen - Kausland
  • Eide - Spildepollen - Kausland
  • Eide - Spildepollen - Kausland

Eide - Spildepollen - Kausland

Opprusting av veg ca. 3 km, etablering av nytt VA-anlegg samt ny vegbelysning.

Samarbeidsprosjekt mellom Vegvesenet, Sund kommune og Sund VA.