• Andre prosjekter

Andre prosjekter

Steinslandskrysset
Prosjektet var ei utbygging i regi av Statens Vegvesen. Sund VA deltok med vass- og avlaupsleidningar. Prosjektet vart ferdig i 2003.

Spildepollen – Nipa
Byggherre for dette prosjektet var Sund kommune. Sund VA deltok med vassleidning, og med avlaupsleidning på delar av strekninga. Vegen vart ferdig i 2008.

Trellevik - Viksøyvågen
Ny vassleidning vart lagt og ferdigstilt i 2015. Den gjev beitre vassforsyning i Trellevik/Tyrnevik området samt ny vassforsyning til Viksøy.

Midtstegen – Skogestranda – Skaganeset
Ny vassleidning vart utbygd og tatt i bruk sumaren 2015. Den bidreg til sikrare vassforsyning i industriområdet på Skaganeset samt resten av kommunen.