• Hammersland
  • Hammersland
  • Hammersland

Hammersland

Prosjektet bestod av opprustning av veg frå Hammerslandsletta til Tveitasvingane. Det vart og lagt nytt vatn- og avlaupsanlegg frå Hammarsland Nord til Sauafjellet. Utbygginga vart kombinert med veganlegget på Hammersland. Løysinga totalt fører avlaupsvatn frå dette området til reinskeanlegg i austre del av kommunen. Denne utbygginga opna for nybygging i området. Utbygginga vart ferdigstilt i 2014.