• Eide - Spildepollen - Kausland

  Opprusting av veg ca. 3 km, etablering av nytt VA-anlegg samt ny vegbelysning.


 • Hammersland

  Prosjektet bestående av opprustning av veg frå Hammerslandsletta til Tveitasvingane.


 • Eide - Vorland

  Prosjektet Eide – Vorland var eit samordna veg og VA-anlegg utbygging.


 • Nedre Børnes - Klokkarvik

  Samordna utbygging av veg og VA-anlegg på strekninga Kleppe - Børnes.


 • Toft - Trellevik

  Samordna utbygging av fylkesveg, vatn, fortau og veglys mellom Toft og Trellevik.


 • Kleppe – Børnes

  ​Eit spleiselag mellom Sund VA, Sund kommune og Statens vegvesen.


 • Litlesangolt – Stølen

  Prosjektet skulle sikra både vegutbygging og vatn til Klokkarvik.


 • Skaga - Sangolt

  Strekninga mellom Skaga og Sangolt var ein strekning på 0,8 km.


 • Andre prosjekter

  Her finn du ei oversikt over andre prosjekt der Sund VA har vore medvirkande.