Om oss

Sund vatn og avlaup AS er eit aksjeselskap som står for drift og utbygging av dei offentlege vass- og avlaupsanlegga i Sund kommune. Me legg stor vekt på kvalitet i våre anlegg, og i 2015 vart vårt drikkevatn kåra til Vestlandets beste.


Navn Stilling
Michal Forland Dagleg leiar
Cathrine Østervold Kontorleiar
Knut Rune Torsvik Driftsleiar
Ingeborg Havås Gunnarsen VA ingeniør
Gunnvald Bekkenes Driftsoperatør
Håvard Forland Driftsoperatør
Renè Winkel Driftsoperatør
Helge S. Nesse Driftsoperatør