05.09.2018

Nye høgdebasseng

Våren 2018 tok Sund VA i bruk to nye høgdebasseng på Forland og i Midtstegen på tilsaman 2000m3. Denne utbygginga har ført til ei endå meir stabil og sikker vassforsyning til våre abonnenter. Dette gjorde også at det ikkje vart naudsynt å innføra vassrestriksjonar gjennom den varme sumaren me hadde.