29.05.2018

Arvid vert pensjonist

Etter 18 år i Sund VA vert Arvid pensjonist. Me takker han for den gode innsatsen han har gjort hos oss i Sund VA både som byggeleiar og i driftsavdelinga vår. Me ynskjer han lykke til som pensjonist.