02.06.2016

Opprusting av Fv201 Eide - Spildepollen

Prosjektet starter opp i juni 2016. For informasjon knytt til anleggsarbeidet ber vi Dykk lese informasjonsbrev frå entreprenør:

Informasjonsbrev