05.09.2018
Nye høgdebasseng
Nye høgdebasseng i Midtstegen og på Forland
14.06.2018
Vegopning Eide - Kausland
Ordføraren opna den nye vegen frå Eide til Kausland.
29.05.2018
Arvid vert pensjonist
Arvid vert pensjonist etter 18 år i Sund VA.
30.06.2016
Sprengingsarbeid FV201 Eide - Spildepollen - Kausland
Entreprenør har utarbeidd skriv om sprengingsarbeid til bebuara og berørte i nærleiken av anlegget.
02.06.2016
Opning av Sund kommune sin fyrste rasteplass
Rasteplassen på Vorland vart opna 27.mai.
02.06.2016
Opprusting av Fv201 Eide - Spildepollen
Stensland & Tyssøy AS skal på oppdrag for Sund Vatn og Avlaup AS / Sund kommune etablere nytt VA-system samt fortau og utbedring av eksisterende veg.
30.11.2015
Vestlandets beste drikkevatn 2015
Sund Vatn og Avlaup AS vant prisen «Vestlandets beste drikkevatn 2015» i konkurranse med vassbehandlingsanlegg i heile landsdelen.