Eide reinskeanlegg

Eide reinskeanlegg

Det gamle anlegget vart rive og erstatta av eit nytt reinskeanlegg, med nytt djuputslepp 1 km frå anlegget. Reinseanlegget kom i drift i april 2005. Dette er eit silanlegg, som fjerner slam frå avlaupsvatnet, før utslepp.