Slide 01

Rørleggermeldinger

I samband med kommunesamanslåing må alle nye søknader sendast via ØyVAR si heimeside. Skjema finn du på www.oyvar.no.

Slide 02

Rørleggermeldinger

I samband med kommunesamanslåing må alle nye søknader sendast via ØyVAR si heimeside. Skjema finn du på www.oyvar.no.

Slide 03

Rørleggermeldinger

I samband med kommunesamanslåing må alle nye søknader sendast via ØyVAR si heimeside. Skjema finn du på www.oyvar.no.

VAKTTELEFON

Vakttelefonen er bemanna døgnet rundt. Telefonen kan nyttast til å melda om feil og manglar i det offentlege vass- og avlaupssystemet, når det ikkje kan venta til neste arbeidsdag.

TLF. 995 06 410

Skjema og forskrifter

Oversikt over relevante skjema og forskrifter. Skjema skal nyttast dersom du ynskjer å få tilsendt teknisk grunnlagsinformasjon, skal søkja om tilknytingsrett eller liknande.

Sund VA

Sund vatn og avlaup AS er eit aksjeselskap som står for drift og utbygging av dei offentlege vass- og avlaupsanlegga i Sund kommune. Me legg stor vekt på kvalitet i våre anlegg.

VARSEL OM STENGING

Ynskjer du å bli varsla dersom vatnet i ditt område skal stengast? Registrer at du vil bli varslet så får du ein SMS dersom vatnet skal stengast.