Slide 01

Undersøking av drikkevatnet i Sund kommune

Saman med 16 andre kommunar, er Sund kommune tilfeldig valgt ut av Folkehelseinstituttet til undersøking av drikkevatnet. For meir informasjon sjå heimesida til folkehelseinstituttet fhi.no eller klikk på les meir.


Les meir

Slide 02

Undersøking av drikkevatnet i Sund kommune

Saman med 16 andre kommunar, er Sund kommune tilfeldig valgt ut av Folkehelseinstituttet til undersøking av drikkevatnet. For meir informasjon sjå heimesida til folkehelseinstituttet fhi.no eller klikk på les meir.


Les meir

Slide 03

Undersøking av drikkevatnet i Sund kommune

Saman med 16 andre kommunar, er Sund kommune tilfeldig valgt ut av Folkehelseinstituttet til undersøking av drikkevatnet. For meir informasjon sjå heimesida til folkehelseinstituttet fhi.no eller klikk på les meir.


Les meir

VAKTTELEFON

Vakttelefonen er bemanna døgnet rundt. Telefonen kan nyttast til å melda om feil og manglar i det offentlege vass- og avlaupssystemet, når det ikkje kan venta til neste arbeidsdag.

TLF. 995 06 410

Skjema og forskrifter

Oversikt over relevante skjema og forskrifter. Skjema skal nyttast dersom du ynskjer å få tilsendt teknisk grunnlagsinformasjon, skal søkja om tilknytingsrett eller liknande.

Sund VA

Sund vatn og avlaup AS er eit aksjeselskap som står for drift og utbygging av dei offentlege vass- og avlaupsanlegga i Sund kommune. Me legg stor vekt på kvalitet i våre anlegg.

VARSEL OM STENGING

Ynskjer du å bli varsla dersom vatnet i ditt område skal stengast? Registrer at du vil bli varslet så får du ein SMS dersom vatnet skal stengast.